سبزی پلو با ماهی شب عید، هم‌سفره با کارتن‌خواب‌ها

سبزی پلو با ماهی شب عید، هم‌سفره با کارتن‌خواب‌ها

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله – جواد شیخ الاسلامی: از خبرگزاری سوار تاکسی اینترنتی می‌شوم و خودم را به «سرای حافظ» در کنار اتوبان امام علی می‌رسانم. از ماشین پیاده نشده صدای همهمه و شادی و خنده و پخت و طبخ غذا به گوشم می‌رسد. هنوز وارد سرای حافظ نشده‌ام که از رنگ و رو و