تشریح اقدامات دولت چین در مقابله با کرونا از زبان سفیر این کشور در ایران

تشریح اقدامات دولت چین در مقابله با کرونا از زبان سفیر این کشور در ایران

یادداشت اختصاصی چانگ هوآ، سفیر چین در ایران که در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار گرفته است به شرح زیر می‌باشد؛     در حال حاضر، اقدامات چین برای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا مورد توجه گسترده جهان قرار گرفته و با نگرانی ‌های دوستانه ناشی از حسن نیت مواجه شده است اما در این خصوص تبلیغات