خودروهای وارداتی چانگان در انتظار ۲ ماهه برای صدور مجوز استاندارد

خودروهای وارداتی چانگان در انتظار ۲ ماهه برای صدور مجوز استاندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام گمرک ایران، صدور مجوز استاندارد برای بخشی از خودروهای موجود در گمرک غرب تهران پس از گذشت دو ماه از زمان اظهار از ساعاتی پیش شروع شده است. بنابراین گزارش، از تعداد ۱۲۳۵ دستگاه خودرو وارداتی به گمرک غرب تهران برای تعداد ۵۲ دستگاه که شامل ۲ فقره