تهران و مسکو محدودیتی در زمینه همکاری نظامی-فنی ندارند

تهران و مسکو محدودیتی در زمینه همکاری نظامی-فنی ندارند

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری روسی ریانووستی، لوان جاگاریان، سفیر رویه در ایران در گفت‌وگو با این خبرگزاری گفت که هیچ مشکل و محدودیتی در زمینه همکاری نظامی-فنی ایران و روسیه وجود ندارد. جاگاریان در این‌باره بیان کرد: مایلم یادآوری کنم که در پایان سال ۲۰۲۰، محدودیت‌های تحریمی[تسلیحاتی] که توسط شورای امنیت سازمان