نجات ۸۰ مهاجر از کانال مانش بریتانیا

نجات ۸۰ مهاجر از کانال مانش بریتانیا

رسانه‌های محلی روز پنجشنبه گزارش دادند که حدود ۸۰ مهاجر، از جمله حداقل سه کودک، پس از اینکه یک قایق هنگام عبور از کانال مانش دچار مشکل شد، نجات یافته‌اند.