دستگیری قاچاقچی بنام موادمخدر در ایران

دستگیری قاچاقچی بنام موادمخدر در ایران

به گزارش ایسنا، سردار مجید کریمی در تشریح جزئیات این خبر اظهارکرد: مأموران مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در راستای برخورد با عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر با انجام گسترده اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین پلیسی از فعالیت مجرمانه فردی شرور به هویت معلوم که اقدام به قاچاق مواد