اجرای مانور ویژه در شوش و پلمب ۸ پلاک قرمز/ مهر و موم ۲۵ خانه دودی و دستگیری ۶۰ نفر

اجرای مانور ویژه در شوش و پلمب ۸ پلاک قرمز/ مهر و موم ۲۵ خانه دودی و دستگیری ۶۰ نفر

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، محمد شیری در این مورد افزود: با همراهی و مشارکت محمدحسین جعفری معاون دادستان تهران، سردار محمد گودرزی معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، سرهنگ علی قاسم پور رئیس پلیس پیشگیری پایتخت ، سرهنگ نادری سر کلانتر هفتم، سرهنگ بهرامی سر کلانتر ششم، سرهنگ باباپور رئیس