پزشک خانواده بودجه می خواهد/ دولت ۱۸.۵ هزار میلیارد را بدهد

پزشک خانواده بودجه می خواهد/ دولت ۱۸.۵ هزار میلیارد را بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی گفت: برای اجرای طرح پزشک خانواده در سطح یک در روستاها و پزشک عمومی در شهرها ۱۸.۵ همت در نظر گرفته شده است. وی افزود: اگر سازمان برنامه و بودجه به موقع این بودجه را در اختیار ما قرار دهد، امسال می‌توانیم طرح را در سطح کشور گسترش دهیم.

بیماران پزشک خانواده بلاتکلیف نمی‌مانند/ امکان ورود بخش خصوصی

بیماران پزشک خانواده بلاتکلیف نمی‌مانند/ امکان ورود بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی در پنجمین اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در ستاد وزارت بهداشت، افزود: فوکال پوینت‌های معاونت درمان مشخص شده و در هر بیمارستانی افرادی در سیستم ارجاع تعیین شده اند و تمام ارجاعات از طریق معاونت درمان در ستاد به صورت مستقیم قابل رصد هستند. وی افزود:

جزئیات اجرای نقشه ارجاع الکترونیکی در کشور

جزئیات اجرای نقشه ارجاع الکترونیکی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، با اشاره به محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع در این اجلاس، اظهار داشت: بر اساس ابلاغ وزیر بهداشت، مسئولیت اجرای نظام ارجاع به بنده محول شده که نقشه ارجاع الکترونیک با کمک دانشگاه‌های علوم پزشکی، نهایی شده به

رؤسای ۷ کمیته قرارگاه برنامه پزشکی خانواده منصوب شدند

رؤسای ۷ کمیته قرارگاه برنامه پزشکی خانواده منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در احکام جداگانه ای رؤسای کمیته‌های “فن آوری اطلاعات”، “ساماندهی، تأمین و توزیع منابع”، “اطلاع رسانی”، “آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی”، “نظام ارجاع”، “پایش و نظارت” و “آموزش و فرهنگ سازی” قرارگاه کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع» را منصوب کرد. سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار

تخفیف هزینه بیماران سرپایی در برنامه پزشکی خانواده

تخفیف هزینه بیماران سرپایی در برنامه پزشکی خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدموسی طباطبایی، در اجلاس معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، گفت: مکانیسم مالی پزشکی خانواده و نظام ارجاع شامل سه جز پوشش بیشتر هزینه بیماران، هزینه مراکز درمانی و اصلاح پرداخت به ارائه دهندگان خدمات درمانی است. وی اظهار داشت: بهبود پوشش هزینه مربوط به بیماران شامل تخفیف در بخش سرپایی