هشدار پزشکی قانونی در مورد گازگرفتگی

هشدار پزشکی قانونی در مورد گازگرفتگی

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا به نقل از  روابط عمومی استان تهران، مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با سرد شدن هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز در منازل، ادارات و اماکن تجاری، نسبت به افزایش مرگ ناشی از گازگرفتگی با گاز CO هشدار داد. فروزش مدیر کل پزشکی قانونی استان