فواید محصولات پروبیوتیک در درمان برخی بیماری ها

فواید محصولات پروبیوتیک در درمان برخی بیماری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سید داور سیادت افزود: باکتری غلط در جای غلط می تواند آسیب رسان به بدن باشد اما باکتری صحیح در جای درست می تواند فواید زیادی داشته باشد و اینجا دقیقاً جایی است که پروبیوتیک ها دست به کار می شوند. پروبیوتیک ها میکرو ارگانیسم های زنده ای هستند که توانایی