اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی در منطقه الگویی برای سایر کشورهاست

اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی در منطقه الگویی برای سایر کشورهاست

امیر سرتیپ علیرضا الهامی با حضور در منطقه پدافند هوایی شمال شرق کشور، ضمن بازدید از سایت‌های راداری و موشکی این منطقه پدافندی، میزان آمادگی رزمی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد و با بیان اینکه ماموریت پدافند هوایی در بدترین شرایط آب و هوایی و پراکندگی جغرافیایی به صورت شبانه‌روزی در حال انجام