سخنگوی کمیسیون کشاورزی: آفت پروانه برگ‌خوار با برگ‌ریزان از بین می‌رود

سخنگوی کمیسیون کشاورزی: آفت پروانه برگ‌خوار با برگ‌ریزان از بین می‌رود

ذبیح الله اعظمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پیشینه هجوم آفت پروانه برگ‌خوار در جنگل‌های بلوط خاطرنشان کرد: برای نخستین مرتبه در سال ۱۹۵۳ میلادی توسط کارشناسان خارجی مشاهده آفت درختان بلوط در کشور گزارش شد. با توجه به پراکندگی درختان بلوط در ۱۱ استان کشور، آفت پروانه برگ‌خوار تقریباً بومی شده است