ادامه رسیدگی به کلیات طرح ساماندهی کارکنان دائمی و موقت دستگاه های اجرایی در کمیسیون اجتماعی

ادامه رسیدگی به کلیات طرح ساماندهی کارکنان دائمی و موقت دستگاه های اجرایی در کمیسیون اجتماعی

کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با ایسنا، در تشریح دستور جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کلیات بحث طرح ساماندهی کارکنان دائمی و موقت دستگاه های اجرایی که موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، قبلا در صحن کمیسیون رای آورده  و به کمیته مربوطه ارجاع شده بود و

رای کمیسیون اجتماعی به مجوز فعالیت وزارت رفاه در موضوعات بین المللی

رای کمیسیون اجتماعی به مجوز فعالیت وزارت رفاه در موضوعات بین المللی

کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با ایسنا، در تشریح دستور کار جلسه امروز (سه شنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بحثی در رابطه با اصلاح بعضی از بندهای قانون بیمه کارگران ساختمانی مطرح شد که چه درصدی از قیمت زیربنا و متراژ ساختمانی که دارد به عنوان بیمه تامین اجتماعی کارگران