قیمت طلا و سکه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳/ سکه ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد

قیمت طلا و سکه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳/ سکه ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ به ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۳ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد. قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش) سکه قیمت امروز (تومان) سکه امامی (طرح

قیمت سکه و طلا یک خرداد ۱۴۰۲/ سکه ۳۲ میلیون و ۶۰۱ هزار تومان

قیمت سکه و طلا یک خرداد ۱۴۰۲/ سکه ۳۲ میلیون و ۶۰۱ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز دوشنبه یک خرداد سال ۱۴۰۲ به ۳۲ میلیون و ۶۰۱ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۸ میلیون و ۹۸ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد. قیمت سکه (تا لحظه تنظیم

قیمت سکه و طلا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۰ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۰ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۳۰ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان معامله شد. قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش) سکه

قیمت سکه و طلا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۱ میلیون و ۹۹ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۱ میلیون و ۹۹ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۳۱ میلیون و ۹۹ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۶۴۶ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۵۵۳ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد. قیمت سکه (تا لحظه تنظیم

قیمت سکه و طلا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۲ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۲ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۳۲ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۷ میلیون و ۳۹۱ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد. قیمت سکه (تا لحظه تنظیم

قیمت سکه و طلا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۳ میلیون و ۳۰۱ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۳ میلیون و ۳۰۱ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۳۳ میلیون و ۳۰۱ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۷ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد. قیمت سکه (تا لحظه تنظیم

قیمت سکه و طلا ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱/ سکه ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱/ سکه ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۷ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۲ میلیون و ۵۶۶ هزار تومان معامله شد. قیمت سکه (تا لحظه

قیمت سکه و طلا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۱ میلیون و ۹۵۰هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۱ میلیون و ۹۵۰هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز پنج شنبه ۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تا لحظه تنظیم این گزارش به ۳۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۷ میلیون و ۱۳۸ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۶۳۹ هزار تومان معامله شد.

قیمت سکه و طلا ۲۲ فرودین۱۴۰۲/  سکه امامی ۴۵۰ هزار تومان ارزان شد

قیمت سکه و طلا ۲۲ فرودین۱۴۰۲/ سکه امامی ۴۵۰ هزار تومان ارزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز سه شنبه (تا لحظه تنظیم گزارش) با کاهش ۴۵۰ هزار تومانی به ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، سکه بهار آزادی نیز به ۲۹ میلیون تومان، نیم سکه نیز به ۱۹ میلیون تومان، ربع سکه نیز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز

قیمت سکه و طلا ۱۰  فرودین۱۴۰۲/ سکه در کانال ۳۲ میلیون تومان

قیمت سکه و طلا ۱۰ فرودین۱۴۰۲/ سکه در کانال ۳۲ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز پنجشنبه در پنجمین روز کاری سال ۱۴۰۲ (تا لحظه تنظیم گزارش) با رشد ۵۰۰ هزار تومانی به ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، سکه بهار آزادی نیز به ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار در ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ به

قیمت سکه و طلا یک اسفند ۱۴۰۱/ سکه ۲۹ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان شد

قیمت سکه و طلا یک اسفند ۱۴۰۱/ سکه ۲۹ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز دوشنبه یک اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۹ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۷ میلیون و ۹۰۶ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۲ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. قیمت سکه

قیمت سکه و طلا ۱۸ دی ۱۴۰۱/ سکه امامی در مرز ۲۲ میلیون تومان

قیمت سکه و طلا ۱۸ دی ۱۴۰۱/ سکه امامی در مرز ۲۲ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز یکشنبه هجدهم دی ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۱ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۳ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۸۷۶ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد. قیمت سکه

آخرین قیمت طلا و سکه/ سکه امامی به ۱۷ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان شد

آخرین قیمت طلا و سکه/ سکه امامی به ۱۷ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز سه شنبه ۱۵ آذر ماه سال ۱۴۰۱ به ۱۷ میلیون و و ۵۷۹ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۵۸۱ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.