قیمت تضمینی خرید گندم؛ پرونده‌ای که هنوز باز است

قیمت تضمینی خرید گندم؛ پرونده‌ای که هنوز باز است

‌به گزارش خبرنگار مهر، احمد حق پژوه یکی از کارشناسان بخش کشاورزی برای مهر نوشت؛ حفظ و تقویت «سرمایه اجتماعی» یا چشم دوختن به «پشتوانه حاکمیتی» مسئله این است. پرده اول: قرعه‌ای بعید اما پر امید اگر شما هم به اندازه نگارنده در جریان شایعات و حقایق مربوط به گزینه‌های احتمالی جانشینی وزیر پیشین جهاد