تامین آب و برق از مهمترین چالش‌های صنایع شهرک شمس آباد است

تامین آب و برق از مهمترین چالش‌های صنایع شهرک شمس آباد است

اقبال شاکری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بازدید جمعی از نمایندگان تهران از شهرک صنعتی شمس آباد، بیان کرد: در بازدیدی که از شهرک صنعتی شمس آباد به عنوان بزرگ ترین شهرک صنعتی خاورمیانه و کشور داشتیم، از یکی از بنگاه های اقتصادی بزرگ بلور سازی واقع در آن بازدیدی به عمل