هزینه‌های سنگین توانبخشی برای معلولان

هزینه‌های سنگین توانبخشی برای معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، علی قدمی؛ برای معلولان گاهی هزینه‌های درمان و توانبخشی آن چنان بالاست که گذران زندگی را برایشان بسیار سخت کرده است و مستمری بهزیستی هم چندان چاره ساز نیست. علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی در یک برنامه تلویزیونی اوایل اردیبهشت گفته بود: پرداختی ما بر اساس خانوار است و از