قاعدگی تاثیر منفی روی عملکرد ورزشی دارد؟

قاعدگی تاثیر منفی روی عملکرد ورزشی دارد؟

به گزارش ایسنا، بلوغ و رشد استخوانی در دختران کمی زودتر از پسران اتفاق می افتد که حدود سن ۱۳ سالگی است و پس از این رویداد، حداکثر ۵ تا ۶ سانتی متر قد آن‌ها بلندتر می‌شود و دختران حداکثر قد خود را در سن ۱۷ سالگی خواهند داشت و روند افزایش وزن نیز مانند