اسامی فرنگی کاران اعزامی ایران به تورنمنت کرواسی/ گرایی به میدان می‌رود

اسامی فرنگی کاران اعزامی ایران به تورنمنت کرواسی/ گرایی به میدان می‌رود

به گزارش ایسنا، اولین رویداد موثر در رنکینگ سال ۲۰۲۳ کشتی جهان از ۱۲ تا ۱۶ بهمن در زاگرب کرواسی برگزار خواهد شد. با توجه به اهمیت ارتقای جایگاه کشتی‌گیران ایران در رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی و هم‌چنین رسیدن کادر فنی به ترکیب نهایی تیم ملی در رقابت‌های قهرمانی آسیا، ۱۸ فرنگی‌کار ایران در همه