هوشمند سازی مرزها با استفاده از توان داخلی

هوشمند سازی مرزها با استفاده از توان داخلی

به گزارش ایسنا، سردار احمد علی گودرزی در حاشیه سفر به استان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وجود تجهیزات پیشرفته اعم از سیستم های الکترونیکی، اپتیکی و پهپادی برای کنترل و نظارت در امنیت پایدار مرزهای کشورمان تاثیرگذار بوده و مرزبانان با کسب مهارت های آموزشی، توان عملیاتی در یگان های مرزی را