تک فرزندی؛ سمی برای خانواده‌ها

تک فرزندی؛ سمی برای خانواده‌ها

به گزارش ایسنا، محمدولی علیئی، رئیس مرکز مطالعات جمعیت دانشگاه امام حسین(ع) با اشاره به اینکه مسئله جمعیت یک رشته بین رشته‌ای است، گفت: نمی‌توان صرفا به آمار، ارقام و محاسبات ریاضی توجه کرد. جمعیت در قالب خانواده و تصمیم والدین رشد می‌کند و بنابراین نقطه آغازین سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، پدر و مادر یا زوجینی