کمک ایران برای ساخت دوباره شهرهای زلزله زده ترکیه

کمک ایران برای ساخت دوباره شهرهای زلزله زده ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد پیلتن امروز در همایش تجاری قطب نمای تجارت ایران و ترکیه اظهار داشت: رویکرد دولت سیزدهم توجه ویژه به کشورهای منطقه و همسایه است که بر همین اساس نیز مقامات ارشد کشور بر توسعه همکاری اقتصادی و تجاری تاکید دارند. مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت به اهمیت

تبلیغات متنی