چرا داروهای آنتی بیوتیک کمیاب شده است

چرا داروهای آنتی بیوتیک کمیاب شده است

فرامرز اختراعی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال تغییر نرخ ارز دارو، قیمت مواد مؤثره تولید دارو نیز تحت تأثیر قرار گرفت و بدیهی است اگر تولید یک محصول صرفه اقتصادی نداشته باشد، امکان تولید وجود ندارد. وی با عنوان این مطلب که این موضوع را کتباً به سازمان غذا و دارو گفته

ضرورت بازبینی گزارش دارویی مرکز پژوهش های مجلس

ضرورت بازبینی گزارش دارویی مرکز پژوهش های مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامز اختراعی، در نامه‌ای به بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ارتباط با گزارش معاونت مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص «ارزیابی وضعیت تولید مواد اولیه دارویی در ایران از منظر میزان تأمین بازار، ارزبری، عمق تولید، سطح فناوری و قیمت محصولات» که شهریور ۱۴۰۰ منتشر گردید، نکاتی را