اسامی پزشکان متخلف در حوزه مالیاتی به نظام پزشکی اعلام شد

اسامی پزشکان متخلف در حوزه مالیاتی به نظام پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در حاشیه همایش پلیس امنیت اقتصادی با بیان اینکه هدف این بود که برنامه اقدام مشترکی را برای سال آینده با پلیس امنیت اقتصادی توافق کنیم که بتوانیم با هم‌افزایی با پلیس امنیت اقتصادی، سازمان امور مالیاتی و قوه قضائیه برخورد قاطع‌تری را با پدیده