علیپور مدیر روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی شد

علیپور مدیر روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی شد

به گزارش ایسنا، در حکم علی خلیلی، سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی  آمده است: «احتراما با عنایت به تجربیات و تخصص جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره‌گیری از امکانات و استعدادهای موجود، ضمن هماهنگی با ارکان