هشدار در خصوص همراه بانک‌های جعلی در گوگل پلی

هشدار در خصوص همراه بانک‌های جعلی در گوگل پلی

به گزارش ایسنا سرهنگ رامین پاشایی در این باره اظهار کرد: طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن های جعلی با اهداف مقرضانه نظیر دستیابی به اطلاعات شخصی، خصوصی و بانک کاربران یکی از ترفندهای مجرمان سایبری است. وی ادامه داد: در اهدافی جدید مجرمان سایبری با طراحی و ارسال اپلیکیشن های جعلی بانک های صادرات، کشاورزی و