واژگونی قایق مهاجران در آب های شمال غرب آفریقا

واژگونی قایق مهاجران در آب های شمال غرب آفریقا

به گزارش ایسنا، در پی واژگونی قایق حامل حدود ۵۰ مسافر که از صحرای غربی به سمت جزایر قناری اسپانیا سفر می کردند، احتمال کشته شدن دستکم ۴۰ نفر وجود دارد. گفته شده در میان مهاجران تعدادی زن و کودک نیز بوده اند. برخی منابع رسمی احتمال فوت ۳۰ مهاجر را تایید کرده اند. همچنین