غربالگری نوزادان غیرایرانی در برنامه کشوری

غربالگری نوزادان غیرایرانی در برنامه کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، شهین یار احمدی، در نشست «دستاوردهای ۱۸ ساله اجرای برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیروئید نوزادان در ایران» که در بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شد، گفت: برنامه کشوری غربالگری کم کاری تیروئید به عنوان زیرساخت غربالگری بقیه بیماری‌های مهم نوزادان از مهر ۱۳۸۴ در سیستم سلامت کشور ادغام شد.