علی پاکدامن اجازه ورود به وزارت ورزش را نیافت!

علی پاکدامن اجازه ورود به وزارت ورزش را نیافت!

به گزارش ایسنا، علی پاکدامن ملی‌پوش شمشیربازی ایران ظهر امروز (دوشنبه) قصد حضور در وزارت ورزش و جوانان را داشت که با ممانعت از سویی یکی از اعضای حراست وزارت ورزش و جوانان روبه‌رو شده است. پاکدامن در این مورد به ایسنا گفت: ساعت ۱۳ و ۷ دقیقه برای انجام کار مهمی به وزارت ورزش