حکم تجدیدنظر دادگاه جان باختن ۶ کارگر البرز شرقی صادر شد

حکم تجدیدنظر دادگاه جان باختن ۶ کارگر البرز شرقی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع حادثه منجر به فوت ۶ نفر از کارگران شرکت معادن ذغال سنگ البرز شرقی در معدن رزمجای غربی، پرونده‌ای تشکیل و ثبت شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب دامغان شد در نهایت دادگاه‌های این ماجرا برگزار و امروز شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان حکم تجدید نظر