رئیس جدید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی منصوب شد

رئیس جدید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی «علی فکری» را به ریاست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران منصوب کرد. در این حکم استفاده از ظرفیت‌های این سازمان برای مقابله با تحریم اقتصاد ایران،