علی رفوگر نایب رئیس ورزش کارگران تهران شد

علی رفوگر نایب رئیس ورزش کارگران تهران شد

به گزارش ایسنا، علی رفوگر از قهرمانان اسبق کشتی کشور فرزند زنده یاد سید جواد رفوگر رئیس و دبیر فدراسیون کشتی در دهه های ۶۰ و ۸۰ طی حکمی از سوی حسن حمیدی رئیس هیات ورزش کارگران استان تهران به سمت نایب رئیس این هیات منصوب شد. رفوگر در سوابق ورزشی خود عضویت در کمیته