جابه‌جایی مدیران در تلویزیون کلید خورد؟/نشاط سریالی با چاشنی تلخ!

جابه‌جایی مدیران در تلویزیون کلید خورد؟/نشاط سریالی با چاشنی تلخ!

خبرگزاری مهر – گروه هنر- عطیه مؤذن: «هفت روز سیما» عنوان بسته خبری-تحلیلی ویژه‌ای است که در پایان هر هفته به بازخوانی اهم تحولات خبری مرتبط با متن و حاشیه تولیدات صداوسیما و اتفاقات پیرامونی آن در طول هفته می‌پردازد. در این بسته خبری هفتگی تلاش کردیم در کنار خبرهای رسمی فعالیت برنامه‌سازان و مدیران