قدر فعالین رسانه ای را بدانیم

قدر فعالین رسانه ای را بدانیم

به گزارش ایسنا، علیرضا نادعلی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران گفت: می‌خواهم از جایگاه مقدس نمایندگی مردم و به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران که از سوی اعضا انتخاب شده‌ام و نیز به عنوان کسی که باید تعامل با رسانه‌ها داشته باشد اولین سالگرد از دست دادن خبرنگار