پچ‌پچه‌های جای خالی علیرضا نادری/تقابل سیاسی ۲ کشور در تئاتر فجر؟

پچ‌پچه‌های جای خالی علیرضا نادری/تقابل سیاسی ۲ کشور در تئاتر فجر؟

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین درام نویسان و کارگردان‌های تئاتر ایران طی ۳ دهه گذشته علیرضا نادری است؛ هنرمندی که شخصیت و آثارش منحصر به فرد بوده و هست. چندین سال است که علیرضا نادری در عرصه تئاتر فعالیت نمی‌کند اما «پچ‌پچه‌های پشت خط نبرد»، «سعادت لرزان مردمان تیره‌روز»، «چهار حکایت از چندین