فاضلی: رفع مشکل دریاچه آزادی در سطوح عالی‌رتبه دولت در حال پیگیری است

فاضلی: رفع مشکل دریاچه آزادی در سطوح عالی‌رتبه دولت در حال پیگیری است

علیرضا فاضلی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شرایط فعلی شهر تهران از نظر دمای هوا و مشکل کمبود آب به سه عامل اصلی دخیل در کاهش سطح آب دریاچه آزادی پرداخت و اظهار کرد: متاسفانه گرمای بی‌سابقه یا کم‌سابقه هوا یکی از عوامل اصلی تبخیر آب دریاچه بوده است. همچنین ایجاد چاه‌های عمیق