تشریح برنامه‌های ارتقای سلامت دانش آموزان/ انجام معاینات پزشکی

تشریح برنامه‌های ارتقای سلامت دانش آموزان/ انجام معاینات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اولیایی، با اشاره به گروه سنی برنامه ارتقا سلامت دانش آموزان، گفت: دانش آموزان در گروه‌های سنی ۵ تا ۱۸ سال خدمات بهداشتی مورد نیاز را در مدارس دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت می‌کنند. وی با بیان اینکه برنامه گروه نوجوانان و دانش آموزان به دو دسته