مظاهری: باید تفکرات در بوکس تغییر کند/ حسینی از نسل ما کانکس‌ خواب‌ها است

مظاهری: باید تفکرات در بوکس تغییر کند/ حسینی از نسل ما کانکس‌ خواب‌ها است

علی مظاهری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شرایط نه چندان مناسب فدراسیون بوکس ایران در روزهای اخیر، توضیح داد: شرایط بوکس بسیار سخت است و اتفاقاتی در این چند وقت رخ داد که این رشته را خیلی بیشتر از قبل وارد حاشیه کرد. متاسفانه این چند سال اخیر پیشینه بدی را برای اهالی بوکس ایجاد