مرزبان: به صدرنشینی توجه خاصی نداریم

مرزبان: به صدرنشینی توجه خاصی نداریم

علیرضا مرزبان در گفت‌وگو با ایسنا درباره برتری سپاهان مقابل فجر اظهار کرد: ابتدا از هواداران تیم‌مان تشکر می‌کنم که از روز اول حتی یک لحظه هم به کیفیت ما شک  نکردند، پشتیبان تیم بودند و همیشه احساس خوبی به اعضای تیم دادند. از طرف دیگر آقای ساکت، آقای فتاحی و باشگاه آرامش بزرگی را