ملی پوش سامبو بدنبال طلای بازیهای آسیایی در رشته جوجیتسو

ملی پوش سامبو بدنبال طلای بازیهای آسیایی در رشته جوجیتسو

محمدرضا سعیدی مدنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به حضور نداشتن رشته سامبو در بازیهای آسیایی چین، سعی دارم تمرینات خود را در رشته جوجیتسو و کوراش به صورت جدی دنبال کنم تا با پوشیدن پیراهن تیم ملی در یکی از این دو رشته، حضور پرقدرتی در بازیهای آسیایی چین داشته باشم.