دلایل برکناری عسگری محمدیان توسط علیرضا دبیر

دلایل برکناری عسگری محمدیان توسط علیرضا دبیر

به گزارش ایسنا، عسگری محمدیان پس از گذشت ۲۷ ماه از ریاست هیات کشتی مازندران و در حالیکه ۲۱ ماه دیگر به پایان مسئولیت وی باقی مانده بود، از سمت خود برکنار شد. طبق پیگیری های خبرنگار ایسنا از فدراسیون کشتی، مهمترین عامل برکناری پیشکسوت کشتی ایران و دارنده ۲ مدال نقره المپیک، نارضایتی فدراسیون