عبدالملک الحوثی: ناکامی آمریکا در افغانستان نشانگر نزدیکی شکست این کشور است

عبدالملک الحوثی: ناکامی آمریکا در افغانستان نشانگر نزدیکی شکست این کشور است

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله یمن طی راهپیمایی روز عاشورای حسینی گفت: امت ما امروز به صورت واضح درحال پیشروی هستند و شکست آمریکا آشکار شده است همانطور که اخیرا در افغانستان اتفاق افتاد. آمریکا از طریق مزدورانش بر جنگ‌های نیابتی حساب باز می‌کند. ما به عربستان و