صدور اخطار تخلیه برای ۲ بیمارستان در تهران/نبود مرکز مدیریت تروما

صدور اخطار تخلیه برای ۲ بیمارستان در تهران/نبود مرکز مدیریت تروما

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پازوکی، روز دوشنبه ششم شهریور ۱۴۰۲، در نشست خبری که در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، گفت: دانشگاه در ۴۸ سال گذشته توانسته برگ زرینی بر افتخارات علمی کشور رقم بزند. وی افزود: رتبه جهانی دانشگاه علوم پزشکی ایران بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ است و توانسته ایم در