اُفت سرمایه گذاری در صنعت دارو/ بدهی دولت به زنجیره تامین دارو

اُفت سرمایه گذاری در صنعت دارو/ بدهی دولت به زنجیره تامین دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی اظهار داشت: صنایع دارویی از افتخارات بعد از انقلاب در تأمین داروی مورد نیاز مردم است، البته طی سال‌های اخیر در این صنعت سرمایه گذاری مناسبی صورت نگرفته و بر اساس گزارشات وزارتخانه‌های صمت و بهداشت و صنایع دارویی، طی ۵ تا ۶ سال اخیر شاهد