خوزستان می‌تواند قطب توریسم درمانی کشور باشد

خوزستان می‌تواند قطب توریسم درمانی کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی صبح امروز سه شنبه در دیدار هیئت رئیسه و مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار کرد: در عرصه پزشکی، تقوی مصداق‌های زیادی دارد که بسیار فراتر از اخلاق پزشکی است و اخلاق پزشکی تنها گوشه بسیار کوچکی از مصادیق فراوان تقوی در حوزه بهداشت،