جهش قیمت نفت در صورت استمرار جنگ در سرزمین‌های اشغالی

جهش قیمت نفت در صورت استمرار جنگ در سرزمین‌های اشغالی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، اگرچه کارشناسان بازار نفت بر این باورند که تا پیش از گسترش درگیری‌ها در سرزمین‌های اشغالی بین نیروهای مقاومت و رژیم صهیونیستی بازار نفت خیلی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد، اما در صورتی که این درگیری‌ها گسترش پیدا کند، قطعاً شاهد انعکاس تبعات آن بر قیمت نفت خواهیم