امداد نوروزی  سایپا از ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

امداد نوروزی سایپا از ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، سید محمدرضا موسوی؛ مدیرعامل سازمان خدمات پس از فروش سایپا گفت: طرح خدمات و امداد نوروزی گروه سایپا با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی به مدت ۱۹ روز اجرا خواهد شد و بالغ بر ۱۲۰۰ نمایندگی مجاز سایپا و ناوگان امدادی و عاملیت تعمیراتی و پایگاه‌های ثابت