ضرورت اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح برای افزایش اقتدار پلیس

ضرورت اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح برای افزایش اقتدار پلیس

به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری در مورد شهادت ستوان یکم علی اکبر رنجبر گفت:«شهادت مظلومانه علی اکبر رنجبر‬⁩، یکی از فرزندان عزیز کشور در نیروی انتظامی، بار دیگر نیاز به اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح برای افزایش اقتدار پلیس در برخورد با اراذل و اوباش را گوشزد کرد. از همکارانم خواستم در اسرع وقت