کدام شغل‌ها باعث درد مچ دست می شود

کدام شغل‌ها باعث درد مچ دست می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهسا عاشقان، در گفتگو با رادیو سلامت در خصوص سندرم تونل کاریال، افزود: منشأ دردِ ناحیه مچ دست، ممکن است از تاندون، استخوان، عضله عصب این ناحیه باشد. در این ناحیه این اجزا ممکن است آسیب ببینند و در نتیجه دردِ مچ دست ایجاد شود. البته دردِ مچ دست می‌تواند منشایی