تخصیص منابعی برای پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی

تخصیص منابعی برای پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، تبصره ۱۳ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. بر اساس تبصره ۱۳ لایحه بودجه؛ اجازه داده میشود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸)